Efektywność.

Rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji.

 

PEE prowadzi projekty w trzech głównych obszarach:

Efektywność energetyczna

Wykonujemy audyty energetyczne, realizujemy kompleksowo inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz inwestycje w OZE.

Procesy produkcyjne

Budujemy nowe procesy produkcyjne, automatyzujemy i robotyzujemy. Usprawniamy, poprawiamy wydajność, zabezpieczamy istniejące procesy.

Systemy informatyczne

Tworzymy i wdrażamy dedykowane programy informatyczne. Programy usprawniają procesy, kontrolują dane, służą do lepszego wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych.

Łączymy te 3 obszary:

Przeprowadzamy analizę, wykonujemy audyt, zapewniamy doradztwo.

Współpracujemy od momentu powstania pomysłu do wybudowania procesu produkcyjnego gdzie efektem jest produkt końcowy.

Wykonujemy pomiary, instalujemy systemy informatyczne wspierające procesy podejmowania decyzji.

Współpracujemy przy podejmowaniu trafnych i uzasadnionych ekonomicznie decyzji.

Budujemy proces.

Produktem w zależności od potrzeb jest to nowy lub ulepszony proces produkcyjny, proces organizacyjny lub program informatyczny.

Zaufali nam